CB BUD 2022 Haara 187A5571
CB BUD 2022 Haara 187A5235
CB BUD 2022 Haara 187A5182
CB BUD 2022 Haara 187A5456
CB BUD 2022 Haara 187A5584
CB BUD 2022 Haara 187A5360
CB BUD 2022 Haara 187A5203
CB BUD 2022 Haara 187A5179
CB BUD 2022 Haara 187A5212
Strona główna / Wydarzenia / Spektakle / Bud

Bud

 

Polska PREMIERA spektaklu “BUD” | Norwegia

Twórcy: Carte Blanche - Norweski Narodowy Teatr Tańca Współczesnego

Reżyseria: Roza Moshtaghi

Dramaturgia: Thomas Schaupp

Scenografia i kostiumy: Ronak Moshtaghi

Światło: Thomas Bruvik

Muzyka: Lykorgous Porfyris

Asystentka choreografki: Trine Lise Moe

Obsada: Irene Vesterhus Theisen, Ole Martin Meland, Aslak Aune Nygård, Anne Lise Rønne, Trine Lise Moe

Obsada premierowa: Irene Vesterhus Theisen, Daniel Mariblanca, Ole Martin Meland, Aslak Aune Nygård, Anne Lise Rønne 

Koprodukcja: Bergen International Festival 2022

 

Data: 26 sierpnia 2023 / sobota

Godzina: 19:00

Miejsce: Teatr Pinokio w Łodzi, ul. Sienkiewicza 75/77

Wstęp: bezpłatny / konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc i odbiór bezpłatnych wejściówek

Rezerwacja bezpłatnych wejściówek: od 21 lip­ca 2023 / przez in­ter­ne­to­wy FOR­MU­LARZ RE­ZER­WA­CYJ­NY

Odbiór bezpłatnych wejściówek: od 21 lipca 2023 / w biurze festiwalowym 

 

Czas trwania: 60 minut (bez przerw)

Wiek widzów: bez ograniczeń wiekowych

Po wydarzeniu zapraszamy na rozmowę z twórcami.

Rozmowę poprowadzi Stanisław Godlewski.

Rozmowa prowadzona będzie w języku polskim i angielskim.

 

 

OPIS SPEKTAKLU

 

Punktem wyjściowym w spektaklu “BUD” jest badanie i analiza stanu oczekiwania. Choreografka, Roza Moshtaghi, czerpie inspirację z osobistych doświadczeń, poprzez eksplorację tego, w jaki sposób doświadczamy oczekiwania i czego oczekujemy od tego mistycznego stanu, który pojawia się pomiędzy drobnymi i znaczączymi wydarzeniami w życiu.

 

Czekanie to gra w cierpliwość. Enigmatyczne postacie zaczynają pojawiać się w kostiumach przypominających instalacje. Wydają się czekać, prawie nieruchomo, w niewyraźnej ciemności. Powoli i mozolnie wyłaniają się ze swoich skorup i ożywają. Intensywność muzyki, świateł i ruchu wzrasta.

 

Tancerze ulegają różnym sytuacjom, w których czekają, zatrzymują się, rozpoczynają, podejmują nowe próby. Tytuł spektaklu odnosi się też do określenia pąka kwiatu - “flower bud”. Próby rozkwitania pojawiają się w spektaklu cały czas. Stłumione i powściągliwe etapy wzrostu, przeplatane są chwilami dzikości i nieładu. Pusta przestrzeń sceny, pulsująca muzyka i pomysłowe oświetlenie sprawiają, że malownicza poczekalnia “BUD” stanowi introspektywne doświadczenie wizualne.

 

 

INFORMACJE O TWÓRCACH

 

Roza Moshtaghi - irańska choreografka i performerka, która mieszka i pracuje w Oslo. W polu jej zainteresowań znajdują się narracje o pożądaniu, generowanym przez proces adaptacji i reakcji wobec systemów i struktur. Jej trzy ostatnie dzieła to: “LIMBO” (2021), “Bouncing Narratives” (2019) i “Only Forever” (2018).

 

Carte Blanche - The Norwegian National Company of Contemporary Dance - powstał w 1989 roku w Bergen, mieście na zachodnim wybrzeżu Norwegii. Teatr ma tam swoją siedzibę, ale realizowane wydarzenia odbywają zarówno w innych regionach Norwegii, jak i za granicą. Carte Blanche jest organizacją publiczną, finansowaną przez Ministerstwo Kultury, Radę Hrabstwa Vestland i miasto Bergen. Jego aktualną dyrektorką artystyczną jest Annabelle Bonnéry. Jako narodowa instytucja, Carte Blanche zajmuje się tańcem współczesnym, produkuje i prezentuje spektakle stworzone przez uznanych i wschodzących choreografów tańca z Norwegii i zagranicy. Jest też odpowiedzialny za popularyzowanie tańca współczesnego wśród różnorodnej publiczności. Carte Blanche stale wspiera rozwój artystów. W ten sposób tworzy ekscytujący i wyjątkowy repertuar, dzięki któremu realizuje cel organizacji - dążenie do bycia prekursorem innowacji, prezentacji i rozwoju tańca współczesnego, zarówno w Norwegii, jak i za granicą. Poprzez stałą współpracę oraz obecność na arenie międzynarodowej przyczynia się do pogłębiania wiedzy o norweskim tańcu współczesnym.

 

 

LINKI

 

 

Po­ka­z spektaklu od­bywa się w ra­mach za­da­nia "ACT IN_OUT", re­ali­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, we współ­pra­cy z Te­atrem CHO­REA z Ło­dzi i Te­atrem Car­te Blan­che z Ber­gen, dzię­ki gran­to­wi z Fun­du­szy Nor­we­skich i EOG. Wspól­nie dzia­ła­my na rzecz Eu­ro­py zie­lo­nej, kon­ku­ren­cyj­nej i sprzy­ja­ją­cej in­te­gra­cji spo­łecz­nej. 

 

Do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go. 

 

Za­da­nie jest współ­fi­nan­so­wa­ne z do­ta­cji Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.