Informacje o dostępności

Strona główna / Informator / Informacje o dostępności

  

INFORMACJE O SIEDZIBIE FESTIWALU

 

Fabryka Sztuki w Łodzi - siedziba Teatru CHOREA, w której organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2023: GENERACJE, zlokalizowana jest w XIX-wiecznych, zabytkowych, pofabrycznych budynkach magazynów tekstylnych, przy ulicy Tymienieckiego 3. Łącznie jest to pięć budynków, z czego dla odwiedzających i uczestników wydarzeń, przeznaczone są cztery budynki.

Bu­dyn­ki są do­sto­so­wa­ne do po­trzeb osób z nie­peł­no­spraw­no­ściami. Zostały wy­po­sa­żone w win­dy, do­sto­so­wa­ne to­a­le­ty i cią­gi ko­mu­ni­ka­cyj­ne. Wej­ścia do bu­dyn­ków do­stęp­ne są z po­zio­mu par­te­ru. Festiwal oferuje­ osobom z niepełnosprawnościami po­moc wo­lon­ta­riu­szy fe­sti­wa­lu. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, w sprawie zarezerwowania miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

 

tel.: +48 506 103 207

mail: chorea@chorea.com.pl / teatrchorea@gmail.com

 

W budynkach nie ma informacji głosowych, ani oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Na miejscu lub online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W ramach Festiwalu wybrane spektakle będą tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM).

Spektakle zagraniczne będą prezentowane z napisami w języku polskim.

 

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo przebywać na terenie Fabryki Sztuki z psem asystującym.

Psy są również mile widziane w przestrzeniach festiwalowych.

Nie ma możliwości wprowadzania psów na spektakle i wydarzenia teatralno-muzyczne.

 

Dojazd Fabryki Sztuki w Łodzi

- Tramwaje numer: 0, 2, 3, 6, 11, 19, 101 przystanki: Piotrkowska - Pl. Katedralny

- Autobusy numer: N3A, N3B, N6 przystanek: Piotrkowska - Pl. Katedralny

- Autobusy numer: 55B, N3A, N3B przystanek: Sienkiewicza - Tymienieckiego

 

Wydarzenia Festiwalu Retroperspektywy odbywają się w następujących przestrzeniach na terenie Fabryki Sztuki w Łodzi:

- Scena w Fabryce Sztuki

- Sala C_101 w Fabryce Sztuki

- Sala B_101 w Fabryce Sztuki

- Sala C_201 w Fabryce Sztuki

- Sala A_22 w Fabryce Sztuki 

- Sala warsztatowa w Fabryce Sztuki

- Szklany hol w Fabryce Sztuki

- T3 Ogród Sztuki na dziedzińcu Fabryki Sztuki

- Klubokawiarnia NieWinni w Fabryce Sztuki

 

 

INFORMACJE O BIURZE FESTIWALOWYM

 

Biuro Festiwalowe przed rozpoczęciem Festiwalu - od 29 lip­ca do 22 sierp­nia 2024 - mieści się w sali B_07 / Muzeum MiejscABC, w budynku B, w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi. Wejście do biura znajduje się na parterze, z zewnątrz budynku. Osoby z niepełnosprawnością, poruszające się na wózku, są w stanie korzystać z tej przestrzeni.

Biuro Festiwalowe w trakcie trwania Festiwalu - od 23 sierpnia do 1 września 2024 - mieści się w miejscu szatni, wewnątrz budynku B, w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi. Pomieszczenie znajduje się na parterze po prawej stronie korytarza, po wejściu do budynku B. Osoby z niepełnosprawnością, poruszające się na wózku, są w stanie korzystać z tej przestrzeni.

Toalety znajdują się na poziomie parteru, w budynku B, po lewej i prawej stronie Biura Festiwalowego. Toaleta znajdująca się na parterze, po lewej stronie korytarza, dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

 

 

INFORMACJE O PRZESTRZENIACH FESTIWALOWYCH

 

Scena w Fabryce Sztuki - znajduje się na parterze, w budynku C, po lewej stronie dziedzińca Fabryki Sztuki. Budynek jest zmodernizowany i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się winda oraz przystosowane toalety. Zachowano ciągi komunikacyjne. Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie parteru. Osoby korzystające z wózków mogą wjechać do budynku C, korzystając z wejścia mieszczącego się w budynku B, bezpośrednio połączonym szklanym holem z budynkiem C. Wejście jest otwierane przed każdym spektaklem. Na widowni, na poziomie parteru, dostępne są miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Miejsca dla osób z niepełnosprawnością wzroku są dostępne wszędzie. Obsługa widzów pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania spektaklu. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, w sprawie zarezerwowania miejsc dla osób poruszających się na wózku.

 

Sala C_101 w Fabryce Sztuki - znajduje się na pierwszym piętrze, w budynku C, po prawej stronie od wyjścia z windy. Wejście do sali nie posiada zamykanych drzwi, ani progu. W sali, po prawej stronie od wejścia, znajdują się przystosowane toalety. Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie parteru. Osoby korzystające z wózków mogą wjechać do budynku C, korzystając z wejścia mieszczącego się w budynku B, bezpośrednio połączonym szklanym holem z budynkiem C. Wejście jest otwierane przed każdym spektaklem. W sali dostępne są miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Miejsca dla osób z niepełnosprawnością wzroku są dostępne wszędzie. Obsługa widzów pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania wydarzenia. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, w sprawie zarezerwowania miejsc dla osób poruszających się na wózku.

 

Sala B_101 w Fabryce Sztuki - znajduje się na pierwszym piętrze, w budynku B, po lewej stronie od wyjścia z windy. Wejście do sali posiada drzwi otwierane do zewnątrz. W sali C_101, sąsiadującej z salą B_101, po prawej stronie od wejścia, znajdują się przystosowane toalety. Wejście główne do budynku B znajduje się na poziomie parteru. Wejście jest otwierane przed każdym wydarzeniem. W sali dostępne są miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Miejsca dla osób z niepełnosprawnością wzroku są dostępne wszędzie. Obsługa widzów pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania wydarzenia. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, w sprawie zarezerwowania miejsc dla osób poruszających się na wózku.

 

Sala A_22 w Fabryce Sztuki - znajduje się na parterze, w budynku A, mieszczącym się na końcu dziedzińca Fabryki Sztuki. Osoby korzystające z wózków mogą wjechać do sali przez drzwi otwierane do zewnątrz, bezpośrednio z dziedzińca Fabryki Sztuki. Wejście do sali A_22 znajduje się w końcowej części budynku. Wejście główne do budynku A umiejscowione jest w centralnej części budynku. Są to trzy pary drzwi otwieranych na zewnątrz. W budynku A, na każdym poziomie znajdują się przystosowane toalety oraz winda. Zachowano ciągi komunikacyjne. Na widowni, w sali A_22, na poziomie parteru, dostępnych jest 6 miejsc przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Miejsca dla osób z niepełnosprawnością wzroku są dostępne wszędzie. Obsługa widzów pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania spektaklu. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, w sprawie zarezerwowania miejsc dla osób poruszających się na wózku.

 

Szklany hol w Fabryce Sztuki - znajduje się na parterze, w oszklonej przestrzeni łączącej budynki B i C. Wejście do przestrzeni znajduje się na poziomie parteru i umiejscowione jest od strony budynku A. Są to oznaczone, rozsuwane, automatyczne drzwi. Toalety znajdują się na poziomie parteru, w budynku B, po lewej i prawej stronie Biura Festiwalowego. Toaleta znajdująca się na parterze, po lewej stronie korytarza, dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

 

T3 Ogród Sztuki na dziedzińcu Fabryki Sztuki - znajduje się na podwórzu Fabryki Sztuki w Łodzi. Widownia jest ustawiona na poziomie parteru. Przewody umieszczone są w najazdach kablowych. Toalety znajdują się w budynku B, na poziomie parteru, po lewej i prawej stronie Biura Festiwalowego. Toaleta znajdująca się na parterze, po lewej stronie korytarza, dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

 

Klubokawiarnia NieWinni w Fabryce Sztuki - znajduje się na parterze, w budynku A. Główne wejście umiejscowione jest w centralnej części budynku. Są to trzy pary drzwi otwieranych na zewnątrz. W budynku A, na każdym poziomie znajdują się przystosowane toalety oraz winda. Zachowano ciągi komunikacyjne. Winda znajduje się na wprost głównego wejścia. Po wejściu do budynku, po prawej stronie znajduje się recepcja Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki. Aby wejść do klubokawiarni należy minąć recepcję, przejść w przez drzwi otwierane do zewnątrz, a następnie skręcić w prawo.