Informacje o dostępności

Strona główna / Informator / Informacje o dostępności

 

INFORMACJE O SIEDZIBIE FESTIWALU

 

Fabryka Sztuki w Łodzi - siedziba Teatru CHOREA, w której organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2023: GENERACJE, zlokalizowana jest w XIX-wiecznych, zabytkowych, pofabrycznych budynkach magazynów tekstylnych, przy ulicy Tymienieckiego 3. Łącznie jest to pięć budynków, z czego dla odwiedzających i uczestników wydarzeń, przeznaczone są cztery budynki.

Bu­dyn­ki są do­sto­so­wa­ne do po­trzeb osób z nie­peł­no­spraw­no­ściami. Zostały wy­po­sa­żone w win­dy, do­sto­so­wa­ne to­a­le­ty i cią­gi ko­mu­ni­ka­cyj­ne. Wej­ścia do bu­dyn­ków do­stęp­ne są z po­zio­mu par­te­ru. Festiwal oferuje­ osobom z niepełnosprawnościami po­moc wo­lon­ta­riu­szy fe­sti­wa­lu. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, w sprawie zarezerwowania miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

 

tel.: +48 506 103 207

mail: bi­le­tyrps@gma­il.com

 

W budynkach nie ma informacji głosowych, ani oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Na miejscu lub online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W ramach Festiwalu prezentowane będą dwa spektakle tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM):

- „Księgi niepokoju. Stanisław / Antoni / Fernando”, Teatr CHOREA, reż. Tomasz Rodowicz,

- „Ściana z widokiem”, Grupa Coincidentia, reż. Konrad Dworakowski.

Spektakle zagraniczne będą prezentowane z napisami w języku polskim.

 

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo przebywać na terenie Fabryki Sztuki z psem asystującym.

Psy są również mile widziane w przestrzeniach festiwalowych.

Nie ma możliwości wprowadzania psów na spektakle i wydarzenia teatralno-muzyczne.

 

Dojazd Fabryki Sztuki w Łodzi

- Tramwaje numer: 0, 2A, 2B, 3, 11, 19 przystanki: Piotrkowska - Pl. Katedralny

- Autobusy numer: N6 przystanek: Piotrkowska - Pl. Katedralny

- Autobusy numer: 55A, 55B, N3A, N3B przystanek: Sienkiewicza - Tymienieckiego

 

Wydarzenia Festiwalu Retroperspektywy 2023 odbywają się w następujących przestrzeniach na terenie Fabryki Sztuki w Łodzi:

- Scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki (spektakle: „Księgi niepokoju. Stanisław / Antoni / Fernando”, „IV RP Snów”, „Vertep”, „Full Measures”, „Ściana z widokiem”)

- Sala C_101 w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki (spotkanie „Ekologie Kultury II. Edukacja”)

- Sala C_107 w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki (spektakl „Pieśń słowronka”)

- Sala A_22 w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki (spektakle: „I am OK”, „Morze możliwości”, „Robot”)

- Sala A_120 w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki (Bawialnia GENERACJI)

- Sala B_101 w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki (wystawa „Nic się nie stanie”)

- Scena plenerowa na dziedzińcu Fabryki Sztuki (koncerty: „Rejs”, Hańba!)

- Szklany hol w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki (warsztaty i wystawa „Pająk dobrej wróżby”)

- Klubokawiarnia NieWinni w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki (spektakl „Dybuk”)

- Dziedziniec Fabryki Sztuki (Impreza RPS GENERACJE, Impreza zamknięcia RPS)

 

Wydarzenia Festiwalu Retroperspektywy 2023 odbywają się również w:

- Teatrze Pinokio w Łodzi, przy ulicy Sienkiewicza 75/77 (spektakl „BUD”)

- Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, przy ulicy Żubardzkiej 2A (koncert „Livet”)

 

 

INFORMACJE O BIURZE FESTIWALOWYM

 

Biuro Festiwalowe od 21 lipca do 17 sierpnia 2023 (przed rozpoczęciem Festiwalu), mieści się w sali B_07 (Muzeum MiejscABC), w budynku B, w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi. Wejście do biura znajduje się na parterze, z zewnątrz budynku. Osoby z niepełnosprawnością, poruszające się na wózku, są w stanie korzystać z tej przestrzeni.

 

Biuro Festiwalowe od 18 do 27 sierpnia 2023 (w trakcie trwania Festiwalu), mieści się w miejscu szatni, wewnątrz budynku B, w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi. Pomieszczenie znajduje się na parterze po prawej stronie korytarza, po wejściu do budynku B. Osoby z niepełnosprawnością, poruszające się na wózku, są w stanie korzystać z tej przestrzeni.

 

Toalety znajdują się na poziomie parteru, w budynku B, po lewej i prawej stronie Biura Festiwalowego. Toaleta znajdująca się na parterze, po lewej stronie korytarza, dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

 

 

Godziny otwarcia Biura Festiwalowego

 

Od 21 lipca do 17 sierpnia 2023 (przed rozpoczęciem Festiwalu):

- w poniedziałki, środy, piątki, w godzinach: 10:00-15:00

- we wtorki, czwartki, w godzinach: 15:00-20:00

 

Od 18 do 27 sierpnia 2023 (w trakcie trwania Festiwalu):

- w piątek, 18 sierpnia, w godzinach:15:00-21:30

- w sobotę, 19 sierpnia, w godzinach:15:00-19:30

- w niedzielę, 20 sierpnia, w godzinach:11:00-19:30

- w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, 21, 22, 23, 24 sierpnia, w godzinach: 15:00-20:30

- w piątek, 25 sierpnia, w godzinach: 15:00-21:30

- w sobotę, 26 sierpnia, w godzinach: 9:00-21:00

- w niedzielę, 27 sierpnia, w godzinach: 15:00-20:00

 

tel.: +48 506 103 207

mail: teatrchorea@gmail.com / bi­le­tyrps@gma­il.com

 

 

PRZESTRZENIE FESTIWALOWE

 

Scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki - znajduje się na parterze, w budynku C, po lewej stronie dziedzińca Fabryki Sztuki. Budynek jest zmodernizowany i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się winda oraz przystosowane toalety. Zachowano ciągi komunikacyjne. Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie parteru. Osoby korzystające z wózków mogą wjechać do budynku C, korzystając z wejścia mieszczącego się w budynku B, bezpośrednio połączonym szklanym holem z budynkiem C. Wejście jest otwierane przed każdym spektaklem. Na widowni, na poziomie parteru, dostępne są miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Miejsca dla osób z niepełnosprawnością wzroku są dostępne wszędzie. Obsługa widzów pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania spektaklu. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, w sprawie zarezerwowania miejsc dla osób poruszających się na wózku.

 

Sala C_101 w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki - znajduje się na pierwszym piętrze, w budynku C, po prawej stronie od wyjścia z windy. Wejście do sali nie posiada zamykanych drzwi, ani progu. W sali, po prawej stronie od wejścia, znajdują się przystosowane toalety. Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie parteru. Osoby korzystające z wózków mogą wjechać do budynku C, korzystając z wejścia mieszczącego się w budynku B, bezpośrednio połączonym szklanym holem z budynkiem C. Wejście jest otwierane przed każdym spektaklem. W sali dostępne są miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Miejsca dla osób z niepełnosprawnością wzroku są dostępne wszędzie. Obsługa widzów pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania wydarzenia. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, w sprawie zarezerwowania miejsc dla osób poruszających się na wózku.

 

Sala C_107 w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki - znajduje się na pierwszym piętrze, w budynku C, po prawej stronie od wyjścia z windy. Wejście do sali prowadzi przez salę C_101 i posiada drzwi otwierane do zewnątrz. W sali C_101, po prawej stronie od wejścia, znajdują się przystosowane toalety. Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie parteru. Osoby korzystające z wózków mogą wjechać do budynku C, korzystając z wejścia mieszczącego się w budynku B, bezpośrednio połączonym szklanym holem z budynkiem C. Wejście jest otwierane przed każdym wydarzeniem. W sali dostępne są miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Miejsca dla osób z niepełnosprawnością wzroku są dostępne wszędzie. Obsługa widzów pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania wydarzenia. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, w sprawie zarezerwowania miejsc dla osób poruszających się na wózku.

 

Sala A_22 w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki - znajduje się na parterze, w budynku A, mieszczącym się na końcu dziedzińca Fabryki Sztuki. Osoby korzystające z wózków mogą wjechać do sali przez drzwi otwierane do zewnątrz, bezpośrednio z dziedzińca Fabryki Sztuki. Wejście do sali A_22 znajduje się w końcowej części budynku. Wejście główne do budynku A umiejscowione jest w centralnej części budynku. Są to trzy pary drzwi otwieranych na zewnątrz. W budynku A, na każdym poziomie znajdują się przystosowane toalety oraz winda. Zachowano ciągi komunikacyjne. Na widowni, w sali A_22, na poziomie parteru, dostępnych jest 6 miejsc przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Miejsca dla osób z niepełnosprawnością wzroku są dostępne wszędzie. Obsługa widzów pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania spektaklu. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, w sprawie zarezerwowania miejsc dla osób poruszających się na wózku.

 

Sala A_120 w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki (Bawialnia GENERACJI) - znajduje się na pierwszym piętrze, w budynku A. Główne wejście umiejscowione jest w centralnej części budynku. Są to trzy pary drzwi otwieranych na zewnątrz. W budynku A, na każdym poziomie znajdują się przystosowane toalety oraz winda. Zachowano ciągi komunikacyjne. Winda znajduje się na wprost głównego wejścia. Po wejściu do budynku, po prawej stronie znajduje się recepcja Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki.

 

Sala B_101 w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki - znajduje się na pierwszym piętrze, w budynku B, po lewej stronie od wyjścia z windy. Wejście do sali posiada drzwi otwierane do zewnątrz. W sali C_101, sąsiadującej z salą B_101, po prawej stronie od wejścia, znajdują się przystosowane toalety. Wejście główne do budynku B znajduje się na poziomie parteru. Wejście jest otwierane przed każdym wydarzeniem. W sali dostępne są miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Miejsca dla osób z niepełnosprawnością wzroku są dostępne wszędzie. Obsługa widzów pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania wydarzenia. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, w sprawie zarezerwowania miejsc dla osób poruszających się na wózku.

 

Scena plenerowa i dziedziniec Fabryki Sztuki - znajduje się na podwórzu Fabryki Sztuki w Łodzi. Widownia jest ustawiona na poziomie parteru. Przewody umieszczone są w najazdach kablowych. Toalety znajdują się w budynku B, na poziomie parteru, po lewej i prawej stronie Biura Festiwalowego. Toaleta znajdująca się na parterze, po lewej stronie korytarza, dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

 

Szklany hol w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki - znajduje się na parterze, w oszklonej przestrzeni łączącej budynki B i C. Wejście do przestrzeni znajduje się na poziomie parteru i umiejscowione jest od strony budynku A. Są to oznaczone, rozsuwane, automatyczne drzwi. Toalety znajdują się na poziomie parteru, w budynku B, po lewej i prawej stronie Biura Festiwalowego. Toaleta znajdująca się na parterze, po lewej stronie korytarza, dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

 

Klubokawiarnia NieWinni w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki - znajduje się na parterze, w budynku A. Główne wejście umiejscowione jest w centralnej części budynku. Są to trzy pary drzwi otwieranych na zewnątrz. W budynku A, na każdym poziomie znajdują się przystosowane toalety oraz winda. Zachowano ciągi komunikacyjne. Winda znajduje się na wprost głównego wejścia. Po wejściu do budynku, po prawej stronie znajduje się recepcja Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki. Aby wejść do klubokawiarni należy minąć recepcję, przejść w przez drzwi otwierane do zewnątrz, a następnie skręcić w prawo.

 

Teatr Pinokio w Łodzi - znajduje się przy ulicy Sienkiewicza 75/77. Wejście główne prowadzi schodami do dużego foyer. Na terenie dużego foyer znajduje się kasa oraz szatnia. Kilka schodów prowadzi dalej do dwóch wejść na Dużą Scenę. Dostęp do spektakli Teatru Pinokio w Łodzi mają również osoby korzystające z wózków inwalidzkich. Ze względu na konieczność dostania się do budynku bocznym wejściem, prosimy o zgłoszenie się wcześniej do pracownika Teatru, który wskaże drogę.

 

Sala Koncertowa Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi - gmach sali znajduje się przy ulicy Żubardzkiej 2a. Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami i daje możliwość poruszania się po wszystkich kondygnacjach bez przeszkód, przy wykorzystaniu szybkobieżnych wind. Na każdej kondygnacji toalety są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i wyposażone w system przyzywowy. Sale koncertowe wyposażone są w pochylnie i wydzielone miejsca na wózki inwalidzkie. Przy budynku znajduje się parking liczący 70 miejsc, na którym są oznakowane i wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, z krawężnikami obniżonymi do 2 cm wysokości.