Festiwal RPS

Z dumą informujemy, że Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy 2022 - Po­czą­tek No­we­go Świa­ta - zajął trzecie miejsce w plebiscycie Plastry Kultury, organizowanym przez portal pla­ster­lodz­ki.pl, na najlepsze łódzkie wydarzenie kulturalne minionego roku. Dziękujemy bardzo za wyróżnienie, gratulujemy zwycięzcom i wszystkim nominowanym!

 

https://plasterlodzki.pl/plastry-kultury-2022-nominacje/ 

 

 

Informujemy też, że Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy 2022 - Po­czą­tek No­we­go Świa­ta - zo­stał wy­róż­nio­ny przez Mar­tę Zda­now­ską, jako jed­no z naj­lep­szych wy­da­rzeń te­atral­nych roku 2022, w ka­te­go­rii Te­atr, w "Kul­tu­ral­nym po­sdu­mo­wa­niu roku 2022", opu­bli­ko­wa­nym przez por­tal MIEJ MIEJ­SCE.

 

http://miejmiejsce.com/sztuka/kulturalne-podsumowanie-roku-2022/

 

 

18.08.2023 / piątek

19.08.2023 / sobota

20.08.2023 / niedziela

25.08.2023 / piątek

26.08.2023 / sobota

27.08.2023 / niedziela

program 1 Program bilety 2 Bilety spektakle 3 Spektakle koncerty 2 Koncerty spotkania 2 Spotkania wystawy 6 Wystawy warsztaty 5 Warsztaty imprezy 1 Imprezy