Asset 3
Strona główna / Wydarzenia / Spektakle / What's Demeter?

What's Demeter?

 

PREMIERA

Twórcy: Teatr CHOREA

Opieka artystyczna: Tomasz Rodowicz 

Interwencje reżyserskie: Łukasz Kos

Opieka muzyczna: Grzegorz Wierus

Muzyka: Tomasz Krzyżanowski, Maciej Rychły, muzyka tradycyjna

Choreografia: Dorota Porowska, Sara Kozłowska, Teatr CHOREA

Światło: Kamil Urbanowicz

Dźwięk: Marcin Dobiś Dobijański

Wizualizacje: Kamil Wallace

Obsada: Janusz Adam Biedrzycki, Maja Caban, Joanna Chmielecka, Joanna Filarska, Julia Jakubowska, Małgorzata Lipczyńska, Anna Maszewska, Ewa Otomańska, Magdalena Paszkiewicz, Dorota Porowska, Tomasz Rodowicz, Elina Toneva, Michał Jóźwik + Stara Gwardia

Producentka: Ola Shaya

Premiera: 23 sierpnia 2024, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy, Fabryka Sztuki w Łodzi

 

Data: 23 sierpnia 2024 / piątek

Godzina: 19:00

Miejsce: Scena, Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

Bilety: 40 zł (ulgowy) / 50 zł (normalny)

Sprzedaż biletów: od 29 lipca 2024 / przez portal kicket.com (płatność online) / w biurze festiwalowym (płatność gotówką lub kartą/zbliżeniowo)

 

Czas trwania: nieprzewidywalny (ok. 120 minut)

Wiek widzów: 12+

Spektakl w języku polskim

Po wydarzeniu zapraszamy na wino i rozmowę z twórcami

Rozmowę poprowadzi Małgorzata Jabłońska

Rozmowa prowadzona będzie w języku polskim

 

 

 

OPIS SPEKTAKLU

 

"What’s Demeter?"...

 

Ten wieczór jest spotkaniem CHOREI. To wydarzenie zbudowane z cytatów i wyimków z najważniejszych spektakli, koncertów i projektów, tworzących naszą 20-letnią historię. Osią, a właściwie nicią, na którą będziemy nanizywać te wydarzenia, będzie starożytna Grecja, od której razem zaczynaliśmy i która pierwotnie wyznaczała nam kierunek - jej muzyka, śpiew, taniec i dramat. Zaczniemy od tego źródła, które stopniowo będzie się przejawiać jako kontrapunkt i dopełnienie nowych odsłon fragmentów choreicznych spektakli i koncertów. Fragmentów wybranych przez każdego z aktorów CHOREI, jako ważne i osobiście znaczące na naszej wspólnej drodze.

 

Wieczór otworzymy homeryckim “Hymnem do Demeter”, która jest “Muzą” tegorocznej edycji Festiwalu RPS. Ta mityczna postać, uosabia opowieść o utracie i odzyskaniu, tłumaczy nierozerwalny związek życia i śmierci, odchodzenia, umierania i odradzania się, budzenia do nowego witalnego cyklu. Gubienia sensu życia i odnajdywania go na nowo. To też nasza historia.

 

Nie tworzymy jednak nowego spektaklu, ani nowej składanki czy puzzli z dawnych historii CHOREI. To praca z indywidualną i zbiorową pamięcią minionych i aktualnych kreacji, procesów i doświadczeń każdego z artystów, lub jak kto woli - robotników sztuki - czyli każdego z członków zespołu, który obecnie tworzy firmę znaną pod nazwą “CHOREA”.

 

Esencją tego wieczoru będą pieśni, obrazy, dźwięki, słowa, fragmenty, gesty chwilowych postaci, formowane jakby z papier mâché, ulegające nieustannym, dziwnym przemianom - jak u Schulza, kwestionujące same siebie, niekompletne, dwuznaczne, ale i pełne entuzjazmu i nadziei. Bez chronologii, logiki i konsekwencji.

 

W ciągu dwóch godzin nie da się opowiedzieć naszych 20 lat, ale da się pokazać ludzi i ich pasje, da się z nimi spotkać, w tym co dla nich jest i było najistotniejsze na przestrzeni ostatnich dwóch dekad.

 

 

INFORMACJE O TWÓRCACH

 

Teatr CHOREA - to zespół ludzi, prężna i niepoliczalna grupa artystów, performerów, muzyków, tancerzy, aktorów, praktyków i teoretyków teatru, tworzących interdyscyplinarne projekty artystyczne, edukacyjne i społeczne: spektakle, koncerty, warsztaty i performensy. Grupa posługuje się innowacyjnymi, autorskimi metodami pracy, wychodząc poza mainstream kulturalny. Swoje działania kieruje do dorosłych, młodzieży i dzieci, w tym dla tych stale odwiedzających teatr, tych z utrudnionym dostępem do sztuki oraz tych poszukujących alternatywnych działań w kulturze. W swojej pracy stawiają na zespołowość, działania w partnerstwie, dynamikę grupy, budowanie relacji, świadomość ciała i głosu, muzykalność oraz odkrywanie twórczych potencjałów. 

 

Zespół wytworzył własną technikę treningu, polegającą na pracy z ciałem, głosem i rytmem, pracy z partnerem i pracy w grupie. Istotna w metodzie CHOREI jest zespołowość, umiejętność laboratoryjnej, wspólnej pracy, a jednocześnie troska o to, by ciało zbiorowe nie wykluwało się kosztem indywidualności każdego z jego członków. Celem metody jest badanie materii ruchu, dźwięku i słowa, połączonych w integralną całość, poprzez zerwanie ze sposobami ich wzajemnej ilustratywności. Rozbudzenie całego ciała i intensywny trening tworzą obecność sceniczną, która na nowo integruje wszystkie te elementy.

 

CHOREA współpracuje z wieloma grupami i artystami z Polski i ze świata. Teatr zrealizował kilkadziesiąt spektakli i koncertów, m.in. z brytyjską grupą Earthfall, amerykańskim choreografem Robertem Haydenem, japońskim mistrzem tańca Butoh Kanem Katsurą, amerykańską choreografką Rosanną Gamson, izraelską reżyserką Ruthie Osterman, norweską aktorką Juni Dahr, grupą neTTheatre z Lublina, Teatrem Kana ze Szczecina, Teatrem Brama z Goleniowa, wrocławskim zespołem muzycznym Kormorany, Teatrem Tańca KIJO, Teatrem Figur z Krakowa, Akademią Teatralną w Warszawie, reżyserami: Waldemarem Raźniakiem, Konradem Dworakowskim i Łukaszem Kosem. CHOREA pracuje z wieloma indywidualnymi, doświadczonymi i uznanymi artystami, jak również z amatorami, studentami, wolontariuszami, ludźmi pełnymi ciekawości świata, poszukującymi i aktywnymi. Pod skrzydłami Teatru działają: Chór Teatru CHOREA, Międzypokoleniowa Grupa Teatralna pod kierownictwem Janusza Adama Biedrzyckiego oraz Dziecięce Grupy Teatralne pod kierownictwem Joanny Filarskiej. Zespół regularnie prowadzi cykle warsztatów teatralnych i muzycznych, w Polsce i na całym świecie. Od 2010 roku CHOREA organizuje Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy, w 2015 i 2017 roku miały również miejsce dwie ogólnopolskie edycje Festiwalu Perspektywy. W 2015 roku Teatr wydał płytę “Lulabajki” z muzyką dla małych i dużych. W 2016 roku we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi oraz Instytutem Muzyki i Tańca w Warszawie, CHOREA stworzyła podręcznik “Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu”. W 2020 roku odbyła się internetowa premiera płyty “Gilgamesz” Teatru CHOREA, z muzyką Tomasza Krzyżanowskiego. W 2023 roku CHOREA nagrała płytę “Li­vet”, współ­cze­sną su­itę dla Zie­mi, w kom­po­zy­cji i opra­co­wa­niu Pio­tra Klim­ka, na czte­ry so­list­ki, dwu­na­sto­oso­bo­wy chór oraz pię­cio­oso­bo­wy pol­sko-nor­we­ski ze­spół jaz­zo­wy, in­spi­ro­wa­ną tra­dy­cyj­ny­mi pie­śnia­mi z Buł­ga­rii, Ukra­iny, Pol­ski i Nor­we­gii.