RPS 2024

XIII Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy

PRZEBUDZENIA

20 lat Teatru CHOREA

23 sierpnia - 1 września 2024

Teatr CHOREA / Łódź 

DSC 7166 3 Program 20 v2.HAWA4838 fot.HaWa Bilety Ragnarok fot. HOLLYBABA 140.2 Spektakle Livet Oslo fot.HOLLYBABA 69 Koncerty rps 27 v2.08.22 spotkanie z tomaszem rodowiczem fot. agnieszka cytacka 52 Spotkania retroperspektywy wystawa 18 v3.08.23 fot. agnieszka cytacka ACF 2720 Wystawy retroperspektywy warsztaty 22.08.2021 fot. agnieszka cytacka 41 Warsztaty retroperspektywy hiperborea swieto 21.08.2021 fot. agnieszka cytacka 18 Imprezy