Idea

Strona główna / O festiwalu / Idea

 

XII Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2023

GENERACJE

18 - 27 sierpnia 2023

Teatr CHOREA / Fabryka Sztuki / Łódź

 

Gorąco zapraszamy na Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2023: GENERACJE, który odbędzie się w dniach 18-27 sierpnia 2023, w jednym z najważniejszych miejsc na kulturalnej mapie Łodzi - w zrewitalizowanych budynkach Fabryki Sztuki.

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy to miejsce konfrontacji artystycznych. Platforma spotkań i dyskusji o przemianach zachodzących w teatrze i w sztuce XXI wieku.

Retroperspektywy są jedynym z niewielu festiwali w Polsce, który w teatrze odrzuca podziały na gatunki i nurty, i nie różnicuje artystów na zawodowców i amatorów, prezentując jednocześnie ciekawe zjawiska teatralne, muzyczne, wspólnotowe, definiujące kulturową tożsamość współczesnego człowieka. W proponowanych przez nas wydarzeniach tożsamość ta jest określana nowoczesnym językiem sztuki, podążającym własnymi ścieżkami i szukającym na różne sposoby odniesień do tradycji.

Tegoroczna XII edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy będzie skupiona wokół szeroko rozumianego hasła „GENERACJE”. W trakcie dziesięciodniowych spotkań - spektakle, pokazy, koncerty, dyskusje ukierunkowane będą na tematy związane z tym, co współczesnego człowieka niepokoi, z czym się mierzy, na co ma nadzieję. Kilka ostatnich lat to okres niepewności i realnych zagrożeń: wojną, katastrofa klimatyczną, kryzysami globalnymi i osobistymi. W trakcie festiwalu spróbujemy wspólnie zobaczyć gdzie jesteśmy i kim się stajemy - w relacji z najbliższymi, w relacji do starszych i młodszych pokoleń. Spróbujemy wspólnie z naszą publicznością poszukać odpowiedzi na pytania jakie przepływy międzypokoleniowe i jakie zaniechania mogą przynieść szansę na zmierzenie się ze światem.

Zobaczymy 9 spektakli, w tym 4 premierowe, 4 zagraniczne (z Ukrainy, Finlandii i Norwegii), 3 premierowe koncerty (w tym kończące festiwal widowisko muzyczno-poetyckie, efekt współpracy polskich i norweskich artystów w ramach projektu Act In_Out), zaprosimy do wzięcia udziału w międzypokoleniowych warsztatach. Będziemy dyskutować o teatrze i o ekologii w praktyce.

W trakcie dziesięciu sierpniowych dni będziemy intensywniej spotykać się w wypełnionych zielenią miejskiego ogrodu pofabrycznych przestrzeniach (o nasz zielony dobrostan zadba Miejski Badylarz), w weekendy otworzymy "BAWIALNIĘ GENERACJI" - Kreatywną Przestrzeń dla Dzieci, zaprosimy do klubu festiwalowego (o ambrozję i nektar dla wszystkich zadbają NieWinni).

 

 

Dyrektor artystyczny o Festiwalu RPS 2023

 

"Tematem Festiwalu RPS 2023 jest to, co buduje napięcia pomiędzy pokoleniami, to, co jest szukaniem porozumienia, odbudowy, świadomym zerwaniem lub zrozumieniem powiązań, a przede wszystkim próbą odnalezienia samego siebie w międzypokoleniowych relacjach. Stąd hasło GENERACJE, którym poświęcamy tegoroczną edycję Festiwalu.

 

W czasach gwałtownych przemian, konfliktów, niszczenia związków, gubienia sensów, kwestionowania więzi mentalnych i rodzinnych, w pierwszym odruchu odpowiedzi szukamy u najbliższych. Czy każde pokolenie musi definiować się na nowo? Czy w czasach erupcji zagrożeń uratuje nas pamięć o dawnych wartościach, czy raczej nowe, oczyszczające rozumienie świata, odrzucające to, co było, jako archaiczną porażkę? Czy powojenne pokolenia, dzisiaj żyjące w obliczu realnej wojny i realnej katastrofy klimatycznej, potrzebują nowych wartości, nowych drogowskazów, lub nowych bohaterów? Kim są nasi rodzice, dziadkowie, kim są ich dzieci? Czy przenosimy w genach coś więcej niż kody DNA i umiejętność ich reprodukowania? Czy przekazujemy następnym pokoleniom coś więcej niż traumy, lęki i zagubienie? Co chcemy zapewnić młodym, poza ekonomicznym bezpieczeństwem? Do czego jesteśmy sobie potrzebni? Co chcemy ich rękami i ich umysłami w świecie ocalić? Czy w ogóle jest taka konieczność? 

 

Teatr wypunktowuje te pytania jako jedne z najważniejszych dla nas i dla współczesnej sztuki. Poprzez różnorodne narracje, a często także poprzez osobiste historie twórców, teatr opowiada - na różne sposoby i różnymi językami - o tym, że w kluczowych momentach życia, kiedy pytamy o to, kim jesteśmy naprawdę, (lub kim nie jesteśmy na pewno), odpowiedzi szukać trzeba w naszych relacjach. Z ojcem, matką, przodkami i z własnym dzieckiem. Sam świat - w swoim zagrożeniu, szaleństwie, niekontrolowanych repulsjach - nie udzieli nam odpowiedzi."

Tomasz Rodowicz
Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy

 

 

Informacje o Festiwalu RPS

 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy tworzony przez Teatr CHOREA, odbywa się cyklicznie od 2010 roku w Fabryce Sztuki w Łodzi. 

Festiwal ma formę przeglądu teatralnego i prezentuje najatrakcyjniejsze propozycje teatralne, taneczne oraz muzyczne z Polski i świata. Wydarzenie charakteryzuje się wysokim profesjonalizmem wykonawców, unikatowością i spójnością programu, dostępnością dla szerokiej i zróżnicowanej publiczności, bogatą ofertą warsztatową oraz spotkaniami z wybitnymi twórcami sztuki teatralnej i muzycznej. 

W ciągu ostatnich 13 lat (podczas dziewięciu edycji Festiwalu RETROPERSPEKTYWY oraz dwóch edycji festiwalu PERSPEKTYWY) odbyło się ponad 165 spektakli, performansów, videoperformanców, koncertów, wystaw towarzyszących oraz 47 warsztatów. Zjawiło się 1080 zaproszonych gości z 22 krajów (m.in. z USA, Indii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Holandii, Francji, Niemiec, Portugalii, Białorusi, Ukrainy i Izraela), a do festiwalowych progów, również tych w formie online, zawitało 41 100 widzów i uczestników.

W ciągu ostatnich lat konsekwentnie kontynuujemy realizowany od lat plan rozwoju i tworzymy kolejne edycje międzynarodowego festiwalu, które pozwalają na zapraszanie wybitnych wydarzeń teatralnych, tanecznych i muzycznych. Tym samym umożliwiamy odbiorcom uczestnictwo w wyjątkowym Święcie Teatru, którego głównym celem jest zarówno dyskurs o współczesnej rzeczywistości, jak i poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej. Długoletnia konsekwencja w docieraniu do różnych grup społecznych (intelektualiści, osoby ze środowisk defaworyzowanych, seniorzy, studenci, młodzież, rodziny z dziećmi) oraz budowanie festiwalowej publiczności (audience development) spowodowała, że nasze wydarzenie cieszy się ogromną popularnością i zajmuje stałe miejsce na mapie kulturalnych wydarzeń Łodzi. Jest cenionym wydarzeniem. Festiwal wykracza poza standardową działalność Teatru CHOREA i pozwala na prezentacje spektakli polskich i zagranicznych z zakresu sztuki teatralnej i tanecznej. Jest pretekstem i wyjątkową okazją do pokazania spektakli, które Teatr CHOREA realizuje w kolaboracji z międzynarodowymi teatrami czy artystami. Ważną ideą, która przyświeca festiwalowi od początku jego istnienia, jest również tworzenie pomostu pomiędzy poszukującymi debiutantami a mistrzami sceny, pomiędzy tradycją a awangardą.

 

 

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie realizowane w ramach projektu ACT IN OUT, organizowanego przez Fabrykę Sztuki w Ło­dzi, we współ­pra­cy z Teatrem CHOREA z Ło­dzi, Visioner Teater z Oslo i Teatrem Carte Blanche z Bergen. Projekt ACT IN_OUT jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, dzię­ki gran­to­wi z Fun­du­szy Nor­we­skich i EOG. Wspól­nie dzia­ła­my na rzecz Eu­ro­py zie­lo­nej, kon­ku­ren­cyj­nej i sprzy­ja­ją­cej in­te­gra­cji spo­łecz­nej.