Miejsca festiwalowe

Strona główna / Informator / Miejsca festiwalowe

 

  • Centrum Festiwalowe

Teatr CHOREA
Fabryka Sztuki w Łodzi

ul. Tymienieckiego 3
90-365 Łódź

www.chorea.com.pl
www.fabrykasztuki.org

 

 

  • Biu­ro Fe­sti­wa­lo­we

Teatr CHOREA

Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi

ul. Tymienieckiego 3
90-365 Łódź

tel.: +48 506 103 207
mail: biletyrps@gmail.com

www.chorea.com.pl

Czyn­ne co­dzien­nie, od 18 do 27 sierp­nia 2023, w trakcie trwania Festiwalu:

- w piątek, 18 sierpnia, w godzinach: 15:00-21:30

- w sobotę, 19 sierpnia, w godzinach: 15:00-19:30

- w niedzielę, 20 sierpnia, w godzinach: 11:00-19:30

- w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, 21, 22, 23, 24 sierpnia, w godzinach: 15:00-20:30

- w piątek, 25 sierpnia, w godzinach: 15:00-21:30

- w sobotę, 26 sierpnia, w godzinach: 9:00-21:00

- w niedzielę, 27 sierpnia, w godzinach: 15:00-20:00

 

 

  • Klub Festiwalowy

Klubokawiarnia NieWinni
ul. Tymienieckiego 3
90-365 Łódź

www.facebook.com/niewinni.lodz/

 

 

  • Premiera koncertu "Livet"

Sala koncertowa Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

ul. Żubardzka 2A

91-032 Łódź

www.amuz.lodz.pl/sala-koncertowa 

 

 

  • Polska premiera spektaklu "BUD"

Scena Te­atru Pi­no­kio w Ło­dzi

ul. Sien­kie­wi­cza 75/77

90-057 Łódź

www.teatrpinokio.pl

 

 

* We wszystkich lokalizacjach dostępne są windy, a także brak jest przeszkód i barier architektonicznych na drogach komunikacyjnych oraz ewakuacyjnych dla osób poruszających się na wózkach.